Istoric

Sedinta constitutivă a Patronatului Presei Locale din România a avut loc vineri, 4 februarie 2005, la Palatul UGIR-1903 (Sala Oglinzilor), str. George Enescu nr. 27-29, sect. 1, Bucuresti. Adunarea a avut ca ordine de zi înfiintarea Patronatului Presei Locale din România (PPLR), constituirea, identificarea si sustinerea intereselor profesionale si economice, precum si organizarea de actiuni în vederea obtinerii de facilităti care să permită dezvoltarea presei locale din tară. Presedintele Comisiei de Initiativă a fost dl Teodor Vasiliu.

Au fost prezente următoarele societăti: SC ARTPRESS IMPACT SRL, SC JURNAL C&G SRL, SC TIPOTEX SA, SC PROMEO MEDIA SRL, SC DÂMBOVITA PUBLICISTICĂ SRL, SC TRINECSERV SRL, SC LORETTO PRESS SRL, SC MONPRESS SRL, SC GRAIUL MARAMURESULUI SRL, SC AGENDA SRL, SC EVCO SRL, SC DOUBLE P MEDIA SRL, SC ADEVĂRUL ARAD SRL, SC XXL MEDIA SRL, SC PATI SRL, SC DAOL COMIMPEX SRL, SC CASA DE PRESĂ SI EDITURA TRIBUNA SRL, SC PRIMA PRESS SRL, SC BRIO MEDIA SRL, SC EDITURA PRAHOVA SRL, SC TMT MEDIA INTERNATIONAL SRL, SC ARD-SAT SA, SC ASPRESS SRL, SC PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SA, SC ATN TRUST PRESS SRL.

La prima întâlnire, si-au prezentat societătile de presă: Teodor Vasiliu, presedintele Comitetului de Initiativă, Costin Răduca – Jurnalul Giurgiuvean, Constantin Negut – Curierul Zilei, Vasile Stancu – Servus Hunedoara si Replica, Daniel Filote – Transilvania Express, Ioan Rotundu – Jurnal de Botosani, Jurnal de Dorohoi, Jurnalul de Dimineată, Jurnalul Literar, Romeo Popescu – Vocea Vâlcii, Silviu Bogdan – Informatia de Vest, Despinel Dragomir – Monitorul de Vrancea, Ghiorghi Zotic – Ziarul Dâmbovita, Iulian Tănase – Monitorul de Prahova, Teodor Abagiu – Oglinda Gorjului si Obiectiv Mehedintean.

S-a aprobat, în unanimitate ordinea de zi a Adunării Generale, si anume:
-Adoptarea statului PPLR
-Stabilirea principalelor obiective de actiune pe anul 2005
-Alegerea organelor de conducere si executive ale patronatului
-Acordarea împuternicirilor pentru obtinerea personalitătii juridice a PPLR
Statutul a fost supus la vot după o serie de modificări de domnul Stelian Dorobantu, directorul general al Uniunii Generale a Industriasilor din România, UGIR-1903.
La articolul 12 se mentionează în statut că membrii fondatori sunt toate persoanele juridice care au patricipat la Adunarea Generală Constitutivă;

Articolul 14 prevede că se pot înscrie ca membri:
-Persoanele juridice care îsi desfăsoară activitatea în sectorul presei scrise si audiovizuale locale, precum si activităti conexe acesteia;
-Persoane juridice care desfăsoară activităti de sondare a pietei, marketing si consulting în domeniu;
-Institutii financiare care finantează activităti în domeniu;

Articolul 15: Cererile de aderare se vor adresa presedintelui PPLR, care le va supune spre aprobare Adunării Generale.

Articolul 38 prevede că în cadrul Patronatului, Consiliul Director este organul operativ de conducere care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale.

Articolul 44 prevede că presedintele organizatiei este ales prin vot secret de către Adunarea Generală pe o durată de 3 ani.

În cadrul ordinii de zi, la punctul Alegerea organelor de conducere, de executie si control, dl Teodor Vasiliu a fost propus pentru functia de presedinte. Acesta a fost ales în unanimitate, iar în functia de director executiv a fost aleasă d-na Mihaela Constantinescu. Au fost alesi în Consiliul Director domnii: Constantin Negut, Ioan Rotundu, Teodor Sachelarie Abagiu, Romeo Popescu, Mircea Doagă, Silviu Bogdan, Titi Petre, Ghiorghi Zotic, Constantin Răduca, Bădescu Iulian, Vasile Stancu, Despinel Dragomir, Cristian Vasile si Daniel Filote.
Consiliul Director a fost ales cu unanimitate de voturi.
Au fost alesi vicepresedinti prin vot secret: Constantin Negut, Ioan Rotundu, Teodor Sachelarie Abagiu, Iulian Tănase, Romeo Popescu. Curtea de Onoare si Arbitraj a fost formată, în urma voturilor, din 3 persoane, astfel: Vasile Stancu – presedinte, Cristian Vasile si Daniel Filote – membri. În vederea dobândirii personalitătii juridice, a fost împuternicită doamna Tudor Cristina Mihaela.

În cadrul Adunării Generale din 27-28 mai 2005, găzduită la Târgoviste de Trustul de presă Artpress, a fost votată schimbarea denumirii organizatiei din Patronatul Presei Locale din România în Patronatul Presei din România ROMEDIA, scopul fiind acela de a forma un organism puternic alături de mass-media centrale. A fost, de asemenea, adoptată Declaratia de Independentă a Presei din România. Invitat la eveniment, Cristian Ghinea, reprezentant al Centrului pentru Jurnalism Independent, a declarat că sunt derulate negocieri cu Guvernul pentru modificarea si completarea OUG privind achizitiile publice in vederea asigurarii unui grad mai mare de transparenta.

În anul 2006, alături de Uniunea Sindicala MediaSind si de Uniunea Nationala a Patronatului Roman, Patronatul Presei din Romania ROMEDIA a semnat primul Contract Colectiv de Munca la nivel de ramura mass-media, avand ca anexe Regulamentul organizarii si functionarii comisiilor paritare la nivel de ramura, precum si Codul Deontologic al Jurnalistului.

În anul 2010, vicepresedintele Patronatului Presei din Romania ROMEDIA, Cristian Unteanu, a fost prezent la Parlamentul European unde, in cadrul unei audieri, a prezentat măsurile cerute pentru sprijinirea de urgentă a industriei de media, alături de Intergrupul pentru Media al Parlamentului European si de Federatia Europeana a Jurnalistilor.

Revendicările prezentate în plen de către vicepresedintele Patronatului Presei din România ROMEDIA, Cristian Unteanu, au fost sustinute de către Federatia Internatională a Jurnalistilor si în fata membrilor Comisiei Europene:
1. acordarea de subventii directe/indirecte pentru toate activitătile din mass-media, asa cum se acordă în majoritatea statelor din Uniunea Europeană (conform listei anexate);
2. Diminuarea TVA-ului la nivelul celui practicat în Uniunea Europeană pentru activitătile din massmedia, între 0 si 5%;
3. Plata TVA-ului la încasarea facturii;
4. Aplicarea de facilităti financiare pentru distributia de presă; reducerea taxelor si a chiriilor pentru distribuitorii de presă cu 75% (această facilitate a fost acordată de Guvernul României în perioada 1992-1996); norma legislativă să precizeze explicit deductibilitatea cheltuielilor cu retururile din presa scrisă;
5. Instituirea unui tarif maximal privind distributia publicatiilor pentru serviciile prestate de Posta Română si de SNCFR;
6. Reacordarea de facilităti financiare pentru transportul si cazarea angajatilor din mass-media aflati în delegatie;
7. Introducerea în Legea nr. 8/2006 a unor norme specifice creatiei jurnalistice. Modificarea legislatiei pentru a acorda posibilitatea juridică Inspectiei Muncii si a Comisiei Paritare la nivel de ramură massmedia să verifice si să aplice sanctiuni institutiilor de presă care folosesc în mod abuziv Contractele de drepturi de autor;
8. Asigurarea unui mecanism eficient de colectare a taxei pentru serviciile publice radio-tv si compensarea scutirilor la plata taxei radio-tv. Modificarea prevederilor privind contributiile la constituirea fondului cinematografic către CNC conform OUG nr. 39/2005; modificarea art. 141 alin. 1 lit. o din Codul Fiscal privind TVA-ul fără drept de deducere aferent activitătii de televiziune pentru SRT;.
9. Modificarea Legii de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Presă AGERPRES astfel încât angajatii acestei institutii să poată beneficia de toate drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass- Media;
10. Asigurarea accesului gratuit pentru jurnalisti la bazele de date ale Registrului Comertului si Monitorului Oficial;
11. Înfiintarea Tribunalelor Muncii si micsorarea duratei între termenele de judecată acordate în procesele privind litigiile de muncă;
12. Modificarea Legii nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative astfel încât să se permită jurnalistilor să-si creeze propriul fond de pensii. De asemenea, micsorarea/eliminarea taxei CAS pentru persoanele care au Contracte de drepturi de autor dar care au aderat deja la un fond de pensii facultative;
13. Reluarea de urgentă a activitătii RODIPET, cea mai mare societate de distributie de presă din România, plata salariilor restante de 10 luni pentru cei 1800 de angajati si sanctionarea celor care fac vinovati de fraudarea societătii cu peste 40 milioane euro.

.